Trägerverein

Berlin Demokratik Kültür Derneği e.V.

Berlin Demokratik Kültür Derneği e.V., “Aşırı sağa karşı mobil danışma – Berlin (MBR)”’nin ve “Berlin’in belediye organlarında aşırı sağa ilişkin tartışmalar – Dokümantasyon ve Analizler” adlı projenin üstlenicisidir.

MBR’nin çalışmasından yola çıkarak belediye halk temsilcileri toplantılarında Antisemitizm ve Aşırı sağ ile ilgili yeni projeler ortaya çıktı:

Berlin’in belediye organlarında aşırı sağa ilişkin tartışmalar – Dokümantasyon ve Analizler

Mayıs 2013’ten beri “Berlin’in belediye organlarında aşırı sağa ilişkin tartışmalar – Dokümantasyon ve Analizler” adlı başarılı proje MBR çatısı altında devam ediyor. Proje, aşırı sağla ilişkide belediye politikalarına, idari birimlere ve sivil topluma özellikle belediye halk temsilcileri toplantılarında destek sunuyor. 2008’den 2013’e kadar projenin çalışmaları doğrudan üstlenici dernek VDK’da yürütülmekteydi.

amira – Göç ve Irkçılık bağlamında Antisemitizm

amira (Göç ve Irkçılık bağlamında Antisemitizm) projesi çerçevesinde VDK e.V., 2007’den 2010 yılına kadar Kreuzberg ve şehrin diğer karşılaştırılabilir kısımlarında bir gençlik çalışması için göçmen kökenli gençler arasındaki Antisemitizm’le ilişkilerine yönelik önerilerin geliştirilmesini yürüttü.

Berlin’de insan haklarını temel almış bir demokratik kültür için

VDK Projesinin demokratik angajmanı, hem doğrudan sorunun yaşandığı yerdeki gündelik ve pratik çalışması ile hem de Aşırı sağ, Irkçılık ve Antisemitizm’le ilişkiye yönelik politik söyleme katkısıyla kendini gösteriyor. Yüksek gerilimli konulardan oluşan bu alanda özellikle MBR tarafından geliştirilmiş olan standartlar sorunun yaşandığı yerde ve eyalet genelinde sıklıkla uyarıcı karaktere sahip olmuştur. Bu temelde de Demokratik Kültür Derneği projeleri destekler ve bununla Berlin’de korkudan uzak, angaje olunmuş ve insan hakları temellli bir birliktelik için siyasi bir uyarıda bulunmaktadır.

Berlin’in sosyal alanları ve ilçelerindeki siyasi iklimin kalıcı ve sürdürülebilir bir değişimine sadece uzun soluklu bir süreçte bir etki sağlanabilir. Bunun başarılması için ise sizin desteğinize ihtiyacımız var.

Berlin Demokratik Kültür Derneği – Kentsel Demokrasinin Gelişimi için İnsiyatif (VDK) e.V. Ağustos 2013’te sivil toplum örgütleri ve insiyatifleri tarafından kurulmuştur.

Başkan ve İdari yönetici

Timo Reinfrank | Anna Spangenberg (Başkan)

Bianca Klose (İdari yönetici)

Danışma Kurulu

Michael Barthel | SPD üyesi, 1989’dan 1992’ye kadar Berlin- Schöneberg ilçesi Belediye Başkanı.

Friedemann Bringt | Sachsen’da kültür bürosunun mobil danışma ekibinin proje yöneticisi.

Annelie Buntenbach | 1994-2002 arası Federal Meclis üyesi (Bündnis 90/Die Grünen), 2008’den beri DGB’de başkan yardımcısı.

Dr. Bärbel Grygier | 2000-2002 arası Friedrichshain-Kreuzberg ilçesi Belediye Başkanı, 2002’de Alman Federal Meclis üyesi (PDS), Berlin Parlementosu gözlemcisi olarak RBB-Radyo Televizyon Danışma Kurulunda üye.

Anetta Kahane | Berlin’de Amadeu Antonio Vakfının (AAS) kurucusu ve başkanı.

Prof. Dr. Claus Offe | Berlin Humboldt Üniversitesi’nde Sosyal Politika ve Siyaset Sosyolojisi dalında Profesör, emekli. Emekliliğinden beri Berlin Hertie School of Governance profesörleri arasındadır.

Prof. Dr. Birgit Rommelspacher | Berlin Alice-Salomon Yüksekokulu’nda Psikoloji Profesörü ve ağırlıklı olarak Kültürlerarasılık ve Toplumsal Cinsiyet çalışmaları yürütüyor, emekli, Berlin Teknik Üniversitesi’nde kadrosuz doçent ve Aşırı sağ, Irkçılık ve Antisemitizm konularında çalışıyor.

Oliver George Seifert | “Almanya’daki Siyah İnsanlar İnsiyatifi” (ISD) e.V. derneği üyesi, ISD-Berlin Yönetim Kurulunda görevli.

Prof. Dr. Richard Stöss | Aşırı Sağcılık ve Partiler konusunda araştırmacı, Berlin Özgür Üniversitesi’nde (Freien Universität) Deneysel Siyaset Sosyolojisi Profesörü, emekli.

nach oben
Print Friendly, PDF & Email