Über uns

Hakkımızda

Aşırı Sağa karşı Mobil Danışma – Berlin (MBR), Aşırı sağcılık, Irkçılık ve Antisemitizm (Yahudi düşmanlığı) ile karşılaşmış ve demokratik bir kültürün güçlendirilmesinin tarafında olan herkese danışma ve destek hizmeti sunar. MBR, o anki yerel ortamı dikkate alarak insanlarla birlikte doğrudan yaşadıkları yerde duruma ilişkin davranış stratejileri geliştirir. Yerel ve bütünsel bölge analizlerinin uygulanmasına yönelik bilgilendirme yapar ve bunlara eşlik eder. Gündelik çalışmalarımızdan dört somut örneğe buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Mobil danışmanın amacı, Berlin’de yaşanılan demokratik kültürün ve de korkudan uzak ve insan haklarına odaklı bir birlikteliğin tesis edilmesidir. Danışma gerektiren durumlarda Berlin’in bütün semtlerinde MBR’den bilgi alınabilir.

Danışmanlık hizmetimiz

 • güvenilirdir.
 • ücretsizdir.
 • talebe yöneliktir.
 • Algılama – Tanımlama – Eyleme geçme şeklinde adım adımdır.

1. Sunduğumuz Hizmet

 • Brifingler, araştırmalar, dokümantasyonlar, analizler, yayınlar ve bilimsel yayınlar aracılığıyla Berlindeki Aşırı sağcılık, Irkçılık ve Yahudi düğmanlığı gibi konuların ardında yatan sebepler hakkında bilgilendirmeler.
 • Danışma süreçlerinin parçası olarak mesleki gelişim eğitimi etkinlikleri ve çalıştaylar.
 • Demokratik aktörler arasında bir ağ kurulması.
 • Yerel eylem stratejilerinin geliştirilmesi.
 • Bütün ilçeyi kapsayan ve ilçeleri de aşan tedbirlere eşlik etmek ve güvence altına almak, ve bunları Belediyeler adına yapmak.
 • Siyaset, Yönetim ve Demokratik Sivil Toplum arasındaki işbirliği ve iletişim yapılarının teşviki ve geliştirilmesi.

2. Hedef Kitlemiz

Aşırı Sağcılık ne tali bir problem ne de sadece gençlerin başına gelen bir problemdir. Bu yüzden MBR mümkün olduğu kadar geniş bir yelpazedeki aktörlere yerinde ulaşmaya ve onlara angajmanlarında destek olmaya çaba gösterir:

 • Tek tek bireyler
 • Gençlik kuruluşları ve okullar
 • Sivil toplum girişimleri ve ağlar
 • Siyaset ve Yönetim
 • Dernekler (Spor dernekleri)
 • Esnaflar ve Esnaf Örgütleri

3. Çalışma yöntemimiz: Algılama – Tanımlama – Eyleme geçme

MBR yerel bir yaklaşımı temsil eder: Talep durumunda çalışanlar, insanlara yerinde ulaşırlar. Orada problem üç aşama şeklinde birlikte değerlendirilir. İlk aşamada ne tür bir desteğin gerekli olduğu açığa kavuşturulur. Ardından çözüm modelleri geliştirilir ve nihayetinde gerçekçi eylem aşamaları kararlaştırılır.

Algılama

Berlin gibi büyük bir şehirde aşırı sağcılıkla, ırkçılıkla ve antisemitizm ile ilgili görünümler çok farklı biçimde ortaya çıkabilirler. Bu yüzden problem analiz edilirken her şeyden önce somut durum ve yerel özellikler problemin aydınlatılmasında temel teşkil eder. Bunu takiben mevcut stratejiler olay yerindeki ilgili duruma göre uygun hale getirilmek zorundadır. Bunu Çevre Analizi takip eder: Komşu mahallede ne oluyor? Örneğin; apartmanların bulunduğu yakındaki yerleşim yerinde aynı güçlüklerle karşılaşıldı mı? Daha önce problemin çözülmesine yönelik girişimlerde bulunuldu mu? Ve niçin başarısızlığa uğradı?

Tanımlama

Aşırı sağcılar eskisi gibi göze çarpmadıkları için sıklıkla artık ilk bakışta teşhis edilmiyorlar. Kamuflajlarını ve stratejilerini sürekli şekilde geliştiriyorlar. Bu nedenle MBR ilgili meydan okuma durumlarının analizi ve değerlendirilmesinde bütün demokratik çevreleri ve oluşumları destekler.

MBR, demokratik aktörlerin örgütlü aşırı sağcılarla mı karşı karşıya geldiklerini, yoksa örgütlü olmayan ırkçı, aşırı sağcı veya antisemit insanlardan oluşan bir çevrenin mi söz konusu olduğunu ekspertizleri aracılığı ile değerlendirir. Ortaya çıkan her somut duruma göre farklı tedbirler geliştirilmek zorundadır.

Bundan başka MBR, uygun halkla ilişkiler çalışmaları ve tartışma etkinlikleri ile bugüne kadar henüz ilgisi olmayan insanları bulundukları çevredeki bu tür meydan okumalara yönelik duyarlı hale getirmeye ve birlikte eyleme geçmek amacıyla kazanmaya çaba gösterir.

Eyleme Geçme

Bir danışma sürecinin somut amaçları ve adımları, prensip olarak olay mahallinde doğrudan o insanlarla planlanır, çünkü yerel yani orada yaşayan ekspertizler o yeri herkesten daha iyi tanırlar. Mevcut yerleşik demokratik yapılarla da eklemlenerek birlikte hareket edilir. Buradaki amaç orada yaşayanların, demokratik aktörlerin ve onların oluşturduğu sosyal ağların eylem kabiliyetini artırmaktır. MBR yardım anlamında kendi haklarını koruma amaçlı yürütülen şekillendirme sürecine eşlik eder ve demokratik bir gündelik yaşam kültürüne katkı sağlar.

Burada MBR’nın çalışma tarzı ve de diğer mobil danışma ekipleri hakkında daha fazla bilgi içeren bir pdf dosyası bulacaksınız.

nach oben
Print Friendly, PDF & Email